Zespół Tańca Indygo (dzieci 6+, 8+,10+)

Zespół tworzy choreografie opierające się na różnych technikach od tańca klasycznego po taniec nowoczesny z wykorzystaniem rozmaitych gatunków muzycznych. Dbałość o sylwetkę, lekkość poruszania się, rozwój koordynacji ruchowej, praca nad prawidłowym ustawieniem ciała to główne zadania pracy instruktorskiej.

Instruktorzy: Elżbieta Kabała, Lidia Zych

KOSZT: 80 zł miesięcznie (2 x w tygodniu)

TERMINY:
wtorek, czwartek 16.00 – 16.45 (grupa starsza 10+)

wtorek, czwartek 16.50 – 17.35 (grupa młodsza 6+)

wtorek, czwartek 17.40 – 18.25 (grupa średnia 8+)

Zapisy od 27 sierpnia. Zapraszamy! E-mail: sekretariat@bok-bielany.eu

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

dsc_0015dsc_0041