Zajęcia dodatkowe

Oferta

Uprawnionymi studentami do uczęszczania na wykłady oraz zajęcia dodatkowe BUTW są te osoby, które wniosły opłatę semestralną.

W roku kulturalnym 2016/2017 opłata semestralna wynosi 85 zł (semestr jesienny październik 2016 – styczeń 2017, semestr wiosenny luty – maj 2017 ) jednorazowe wpisowe dla nowych członków wynosi 30 zł

Koszty i tryb organizacji zajęć dodatkowych dla uczestników BUTW (opłaty miesięczne)

Język angielski 50 zł

grupa podstawowa: wtorki 10.00-11.00, piątki 11.10 -12.10

grupa średnio zaawansowana: I poziom poniedziałki, piątki 10.00-11.00; II poziom wtorki, czwartki 13.30 – 14.30

grupa zaawansowana: wtorki, czwartki 12.30-13.30

O wolnych miejscach na lektoratach można uzyskać informację pod tel. 22/834 65 47 wew. 107

Instruktor: Krzysztof Stańczuk

Język hiszpański 100 zł

grupa zaawansowana – poniedziałek w godz.11.10 – 12.40, środa w godz.11.10 – 12.40

grupa początkująca – poniedziałek w godz. 12.45 – 13.45, czwartek w godz.11.00 – 12.00

Instruktor: Krzysztof Stańczuk

Język włoski 70 zł

grupa początkująca poniedziałki, czwartki 18.30-19.30 

grupa średnio zaawansowana wtorki 11.15-12.15  i czwartki 13.20-14.20,

grupa zaawansowana wtorki, czwartki 12.15-13.15

Instruktor:  Aleksandra Bednarska–Paparo

Zajęcia plastyczne 40 zł
Środy,  w godzinach 10.00 – 13.00  Brak wolnych miejsc!

Prowadzenie Renata Szymanowska

Qi Qong – gimnastyka chińska 50 zł karnet na 4 zajęcia, 15 zł zajęcia jednorazowe
Poniedziałki 19.00 – 20.00

Prowadzenie Joanna Madej

Trening pamięci 40 zł
zajęcia we wtorki 9.45-10.45
Prowadzenie Janusz Rutkowski

Tańce w kręgu oraz integracyjne (wstęp wolny)
zajęcia: poniedziałki i środy godz. 10.00 – 11.00
Prowadzenie Justyna Gębska

Prosimy o przynoszenie ze sobą podstemplowanych legitymacji i dowodów wpłat.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK