Zajęcia dodatkowe

Oferta

Uprawnionymi studentami do uczęszczania na wykłady oraz zajęcia dodatkowe BUTW są te osoby, które wniosły opłatę semestralną.

W roku kulturalnym 2017/2018 opłata semestralna wynosi 85 zł (semestr jesienny październik 2017 – styczeń 2018, semestr wiosenny luty – maj 2018 ) jednorazowe wpisowe dla nowych członków wynosi 30 zł

Koszty i tryb organizacji zajęć dodatkowych dla uczestników BUTW (opłaty miesięczne)

Język angielski 50 zł

grupa podstawowa: wtorki 10.00-11.00, piątki 11.15 -12.15

grupa średniozaawansowana: poniedziałek, piątek 10.00-11.00

grupa zaawansowana: wtorek, czwartek 12.00-13.00

O wolnych miejscach na lektoratach można uzyskać informację pod tel. 22/834 65 47 wew. 106

Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych nauką języka angielskiego 2 października godz.9.30 w Bielańskim Ośrodku Kultury.

Instruktor: Krzysztof Stańczuk

Język hiszpański 100 zł

grupa zaawansowana – poniedziałek, środa 11.00-12.30

grupa podstawowa – 1 x w tygodniu – 50 zł

Instruktor: Krzysztof Stańczuk

Język włoski 70 zł

grupa początkująca (kontynuacja z zeszłego roku)  czwartki 19.00-20.30 

grupa średniozaawansowana wtorek, czwartek 12.45-13.45

grupa zaawansowana wtorki, czwartki 11.30-12.30

grupa początkująca (od podstaw) – wtorek, czwartek 14.00-15.00

Instruktor:  Aleksandra Bednarska–Paparo

Zajęcia plastyczne 40 zł
Środy,  w godzinach 10.00 – 13.00  Brak wolnych miejsc!

Prowadzenie Renata Szymanowska

Qi Qong – gimnastyka chińska 50 zł karnet na 4 zajęcia, 15 zł zajęcia jednorazowe
Poniedziałki 19.00 – 20.00

Prowadzenie Joanna Madej

Trening pamięci 40 zł
zajęcia we wtorki 8.45-9.45 (kontynuacja), 9.50-10.50 (nowa grupa)
Prowadzenie Janusz Rutkowski

Tańce w kręgu oraz integracyjne (wstęp wolny)
zajęcia: poniedziałki i środy godz. 10.00 – 11.00
Prowadzenie Justyna Gębska

Prosimy o przynoszenie ze sobą podstemplowanych legitymacji i dowodów wpłat.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK