Zajęcia dodatkowe

Oferta

Uprawnionymi studentami do uczęszczania na wykłady oraz zajęcia dodatkowe BUTW są te osoby, które wniosły opłatę semestralną.

W roku kulturalnym 2019/2020 opłata semestralna wynosi 90 zł (semestr jesienny październik 2019 – styczeń 2020, semestr wiosenny luty – czerwiec 2020 ) jednorazowe wpisowe dla nowych członków wynosi 30 zł

Koszty i tryb organizacji zajęć dodatkowych dla uczestników BUTW (opłaty miesięczne)

Język angielski 60 zł odpłatność ryczałtowa

grupa początkująca – wtorek 10.00 – 11.00, piątek 11.00 – 12.00
grupa średniozaawansowana – poniedziałek 11.00-12.00, piątek 12.15 – 13.15

Instruktor: Krzysztof Stańczuk

Język hiszpański 100 zł odpłatność ryczałtowa

TERMINY:

grupa początkująca – wtorek 11.15-12.45

grupa zaawansowana – środa 11.00-12.30

Instruktor: Krzysztof Stańczuk

Język włoski  80 zł  odpłatność ryczałtowa

grupa średnia kontynuacja –  czwartki 19.00-20.30 – 70 zł dla BUTW

grupa zaawansowana wtorki, czwartki 11.30-12.30 –80 zł odpłatność ryczałtowa

grupa podstawowa (od podstaw) – wtorek, czwartek 14.15-15.15 80 zł odpłatność ryczałtowa

Instruktor:  Aleksandra Bednarska–Paparo

Qi Qong – gimnastyka chińska 60 zł  odpłatność ryczałtowa
Poniedziałki 19.00 – 20.00

Prowadzenie Joanna Madej

Trening pamięci 40 zł odpłatność ryczałtowa
zajęcia we wtorki 8.45-9.45 (kontynuacja), 9.50-10.50 (nowa grupa)
Prowadzenie Janusz Rutkowski

Tańce w kręgu oraz integracyjnewstęp wolny
zajęcia: poniedziałki i środy godz. 10.00 – 11.00
Prowadzenie Justyna Gębska

“Bielańskie Głosy” – zespół wokalny   – wstęp wolny                                                                                                                                 zajęcia: czwartki, godz. 9.30-11.30                                                                                                                                          Prowadzenie Sara May

Pracownia malarska Seniora. Nowość!  50 zł odpłatność ryczałtowa, roczna opłata za materiały 100 zł
zajęcia: wtorki,  godz. 10.00 – 13.00
Prowadzenie Jacek Barszcz

Prosimy o przynoszenie ze sobą podstemplowanych legitymacji i dowodów wpłat.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna : środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK