Zajęcia dodatkowe

Oferta

Uprawnionymi studentami do uczęszczania na wykłady oraz zajęcia dodatkowe BUTW są te osoby, które wniosły opłatę semestralną.

W roku kulturalnym 2018/2019 opłata semestralna wynosi 90 zł (semestr jesienny październik 2018 – styczeń 2019, semestr wiosenny luty – maj 2019 ) jednorazowe wpisowe dla nowych członków wynosi 30 zł

Koszty i tryb organizacji zajęć dodatkowych dla uczestników BUTW (opłaty miesięczne)

Język angielski 50 zł

grupa początkująca – wtorek 10.00 – 11.00, piątek 11.00 – 12.00 – pierwsze zajęcia 5 października
grupa średniozaawansowana – poniedziałek 11.00-12.00, piątek 12.15 – 13.15 – pierwsze zajęcia 5 października
grupa zaawansowana – poniedziałek 12.15-13.15, środa 12.45-13.45 – pierwsze zajęcia 3 października

Zapisy trwają  – tel. 22/834 65 47 wew. 106

Zajęcia językowe rozpoczynają się od października 2018!

Instruktor: Krzysztof Stańczuk

Język hiszpański 100 zł

TERMINY:

grupa początkująca – czwartek 12.30-14.00 – pierwsze zajęcia 4 października

grupa zaawansowana – środa 11.00-12.30 – pierwsze zajęcia 3 października

Instruktor: Krzysztof Stańczuk

Język włoski 70 zł

grupa średniozaawansowana –  czwartki 19.00-20.30 

grupa średniozaawansowana  (kontynuacja) wtorek, czwartek 12.45-13.45

grupa zaawansowana wtorki, czwartki 11.30-12.30

grupa podstawowa (od podstaw) – wtorek, czwartek 14.00-15.00

Instruktor:  Aleksandra Bednarska–Paparo

Qi Qong – gimnastyka chińska 50 zł karnet na 4 zajęcia, 15 zł zajęcia jednorazowe
Poniedziałki 19.00 – 20.00

Prowadzenie Joanna Madej

Trening pamięci 40 zł
zajęcia we wtorki 8.45-9.45 (kontynuacja), 9.50-10.50 (nowa grupa)
Prowadzenie Janusz Rutkowski

Tańce w kręgu oraz integracyjne (wstęp wolny)
zajęcia: poniedziałki i środy godz. 10.00 – 11.00
Prowadzenie Justyna Gębska

Prosimy o przynoszenie ze sobą podstemplowanych legitymacji i dowodów wpłat.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna : środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK