Kampania społeczna „Warszawiacy się nie boją”

Centrum Komunikacji Społecznej rozpoczęło kampanię społeczną „Warszawiacy się nie boją”, która jest odpowiedzią na narastającą falę nieufności wobec cudzoziemców w Polsce, szczególnie wobec uchodźców, przejawiającą się wzrostem aktów agresji.
Wspólne powiedzenie przez bohaterów kampanii „Nie boję się” jest wyrazem powszechnej odwagi i stanięciem za wartościami solidarności i humanitaryzmu. Kampania jest odpowiedzią na narastającą falę nieufności wobec cudzoziemców w Warszawie, szczególnie wobec uchodźców, przejawiającą się wzrostem ataków.
Więcej informacji : www.centrumwielokulturowe.waw.pl