Kącik Dziecięcy Suzuki (dzieci 0-3 lata)

Kącik Dziecięcy Suzuki to program zajęć edukacyjnych stworzony jest przez Dorothy Jones (Kanada) w oparciu o metodologię dr. Shinichi Suzuki (Japonia).

Jeżeli chcesz aby twoje dziecko:
• rozwijało umiejętność koncentracji i komunikatywności
• trenowało pamięć i kreatywność
• ćwiczyło poczucie rytmu, dynamiki i muzykalności
• kształtowało osobowość, charakter a także pewność siebie
• liczyło, recytowało, osłuchiwało się z językiem angielskim
• zainteresowało czytelnictwem i literaturą
• współdziałało z innymi (a nie konkurowało), wchodziło w pozytywne interakcje z rówieśnikami
• zacieśniało więzi z rodzicami, miało poczucie oparcie
To te zajęcia są dla Twojego Dziecka i dla Ciebie !!!

Terminy:
środa w godz. 9.45-10.30
środa w godz. 10.40-11.30                                 

Prowadzenie: Renata Kossakowska-Lichtor

Renata Kossakowska-Lichtor – absolwentka klasy fortepianu Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. F.Chopina, nauczyciel fortepianu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 na Miodowej, nauczyciel metody Suzuki. W sierpniu 2017 r. ukończyła kurs 1 i 2 stopnia nauczyciela Suzuki Early Childhood Education w Belfaście, a w sierpniu nauczyciela Music Mind Games w Londynie.

Koszt: karnet na 4 wejścia – 120 zł (do wykorzystania max. w okresie 2 miesięcy), 40 zł – zajęcia jednorazowe.

Zapisy bezpośrednio u instruktora tel. 882 003 535 oraz w Bielańskim Ośrodku Kultury (22) 834-65-47, sekretariat@bok-bielany.eu

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca
w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433
– gotówką w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.