Dokument w BOK

Bielański Ośrodek Kultury w roku kulturalnym 2018/2019 kontynuuje projekt  „Dokument w BOK”, który skierowany jest do młodzieży z bielańskich szkół podstawowych (7 i 8 klasa), klas gimnazjalnych i szkół średnich. Istotą projektu jest poszerzenie wiedzy o procesie powstawania filmu dokumentalnego oraz rozbudzenie zainteresowania historią filmu dokumentalnego.

Zgłoszenia: dokument@bok-bielany.eu

Udział w projekcie „Dokument w BOK” jest bezpłatny.

W tym sezonie współpracujemy z Akademią Dokumentalną, która jest jedynym w Polsce programem edukacyjnym w całości opartym na filmach dokumentalnych. Filmy pochodzą z DOCS AGAINST GRAVITY FILM FESTIVAL, jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, zdobywcy prestiżowej nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: najważniejsze międzynarodowe wydarzenie filmowe w Polsce. Z bogatej oferty festiwalowej do programu Akademii zostały wybrane filmy, które przybliżają młodym ludziom różnorodne problemy, a jednocześnie wpisują się w nową podstawę programową wielu przedmiotów szkolnych.
Każdy z zaproponowanych filmów poprzedzony jest krótkim wprowadzającym materiałem filmowym, który stanowi ciekawy punkt wyjścia do dyskusji na lekcjach w szkole.

Repertuar 2018/2019 i więcej informacji:   https://bok-bielany.eu/inne-projekty/