Obostrzenia na wydarzeniach w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy

UWAGA!
W związku z wprowadzeniem żółtej strefy w całej Polsce,  w tym także w Warszawie, imprezy organizowane przez Bielański Ośrodek Kultury odbędą się zgodnie z ustanowionym reżimem sanitarnym.W związku z tym informujemy, że limit miejsc na sali widowiskowej wynosi  35 osób.

W Bielańskim Ośrodku Kultury od dnia 17 października wprowadza się następujące zmiany dotyczące organizacji imprez:

– ilość miejsc na widowni – 35
– odstępy pomiędzy krzesłami 1,5 m
– wszystkie osoby na widowni w maseczkach (obowiązek wprowadzony w Procedurach zachowania bezpieczeństwa w BOK od początku września 2020 r), pracownicy dyżurujący zobowiązani są do przypominania o tym obowiązku osoby przebywające na widowni;
– wszystkie osoby wchodzące na teren Ośrodka zobowiązane są dezynfekować ręce na stanowisku ulokowanym przy wejściu;
– wszystkie osoby uczestniczące w koncercie podpisują oświadczenie będące załącznikiem do Procedur zachowania bezpieczeństwa; oświadczenie w załączeniu.
– szatnia jest nieczynna, okrycia należy zabrać ze sobą.