Warsztaty muzyczne czyli umuzykalnianie przez zabawę

Warsztaty muzyczne umuzykalnianie przez zabawę                                                                             oferta dla Szkoły Podstawowej, klasy 0-III
czas trwania zajęć – 2 godz.  koszt zajęć – 100 zł/od klasy
Instruktor: Maria Fedorowicz-Lenart  tel. 533 922 485
Koordynator: Beata Grendzińska 22/ 834 65 47  w. 107  b.grendzinska@bok-bielany.eu

Terminy uzgadniamy indywidualnie! 

W ogródku Pana Jeremiego                                                                                                                                  W programie: nauka solmizacji, śpiewamy piosenki m.in.„Polka fasolka”, tańczymy „Trick – track polkę”, słuchamy „Polki  pizzicato”, poznajemy rodzinę instrumentów perkusyjnych, uczymy się grać na metalofonie.

Duchy w mieście Symfonii
W programie: światła i muzyka Antonia Vivaldiego, śpiewamy piosenki m.in. „Wtem…”, zabawy taneczne

Rodziny Instrumentów
W programie: uczymy się o podziałach instrumentów na grupy, wykonujemy zadania muzyczne do fragmentów utworów wykonywanych przez poszczególne instrumenty, śpiewamy piosenki m.in. „Dziecięcy koncert”, zadania muzyczne -taniec instrumentów (rozpoznawanie brzmienia instrumentów)

Spotkanie w karnawale
W programie: słuchanie utworu „Karnawał zwierząt” – Camilla Saint-Saensa , rozpoznawanie charakteru każdego fragmentu, zabawy muzyczno- ruchowe,  rozpoznawanie instrumentów, nauka piosenki „Dziabąk”, zabawa plastyczna

Podróż do krainy baletu – „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego (realizowany w grudniu)
W programie: fragmenty baletu „Dziadek do orzechów”, poznajemy pojęcia libretto i choreografia,  poznajemy wartości nut, wykonujemy na „instrumentach kuchennych” fragment utworu, śpiewamy kolędy

Zapisy: Maria Fedorowicz-Lenart, tel. 533 922 485 , w Dziale Programowym BOK (22) 834-65-47 w.107  Beata Grendzińska

Wpłaty można dokonać

  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00