Trening pamięci (dorośli)

Instruktor: Janusz Rutkowski

Od 2005 r. – trener efektywnej nauki
Od 2010 r. – związany ze Szkołą Pamięci Wojakowskich w Bydgoszczy
2012 – Sędzia Mistrzostw Polski w Szybkim Zapamiętywaniu
2013 – Uczestnik Mistrzostw Polski w Szybkim Zapamiętywaniu
Ok. 500 osób przeszkolonych
Ok. 3000 godzin prowadzonych szkoleń

Prowadzi zajęcia niemal dla każdej grupy wiekowej: od przedszkola aż po uczestników Uniwersytetu III wieku.

Zapalony poszukiwacz efektywnych sposobów nauki, nie tylko poprzez techniki pamięciowe, ale również przez kinezjologię edukacyjną oraz ukryte predyspozycje osób.

Koszt: 50 zł miesięcznie (zajęcia raz w tygodniu), 40 zł za miesięcznie dla uczestników Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Termin: wtorki 8.45-9.45 (kontynuacja); 9.50-10.50 (nowa grupa)

Zapisy od 27 sierpnia 2018 r., nr tel. 22 834 65 47, e-mail: sekretariat@bok-bielany.eu Zapraszamy!

Zajęcia treningu pamięci z wykorzystaniem materiałów literackich polegają na poznaniu strategii uczenia się, ćwiczeniu koncentracji i wyobraźni oraz poznaniu technik pamięciowych ułatwiających szybką naukę. Do zajęć wykorzystywane są prezentacje multimedialne, słuchowiska oraz teksty z mitologii innych wydawnictw książkowych.

Technika łańcuszkowa – zapamiętywanie informacji w kolejności
Symbole – zapamiętywanie cyfr: daty, paragrafy i inne
Technika lokalizacji (rzymski pokój) – zapamiętywanie informacji na otoczeniu
Metoda słów zastępczych – nauka słówek z języków obcych
Mapy myśli – kreatywne notatki

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00