Hip-hop&House Dance (młodzież 13+)

House Dance to jeden z rodzajów tańca hip-hop i należy do grupy tańców ulicznych, jak video dance, hip hop freestyle, locking, krumping, breakdance. Wyróżnia się tym, że muzyka steruje ruchami ciała tancerza. Natomiast w hip hopie tancerz dopasowuje swoje ciało do rytmu muzyki. Ten styl daje większe możliwości na improwizację taneczną.

Instruktor: Julia Janeczek

KOSZT: 50 zł miesięcznie 1 x w tygodniu
TERMINY: piątek 18.30-19.30

Można jeszcze dołączyć do grupy

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca
w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433
  • gotówką w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.