Hip-hop& House Dance (młodzież 13+) On-line!

Techniki hip-hop dance i house dance powstały w drugiej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Choć style te znacznie różnią się od siebie, łączy je przede wszystkim freestyle, budowanie własnego charakteru w tańcu i wymianą energii między tancerzami. Zajęcia wymiennie będą obejmowały naukę tych dwóch stylów: technikę kroków, ćwiczenia rytmiczne i poznanie specyfiki gatunków muzyki jakimi są house i hip-hop, naukę kombinacji kroków i choreografii. 

Instruktor: Julia Janeczek                 

TERMIN: piątek 17.30 – 18.30

KOSZT:   60 zł odpłatność ryczałtowa, 20 zł wejściówka jednorazowa

W związku z drugą falą pandemii i podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował o czasowym zamknięciu do 14 lutego 2021 r. dla publiczności instytucji kultury.

ZAPISZ SIĘ

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca
w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK

  • przelewem na konto BOK:  29 1240 1037 1111 0010 0499 5433
  • gotówką lub kartą w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00