Zespół New Kids Dance (dzieci 5-7 lat)

Zajęcia nastawione na rozwój koordynacji ruchowej i rytmiki, prowadzone w formie choreografii grupowej i zabaw tanecznych.

INSTRUKTOR: Julia Janeczek
KOSZT: 50 zł miesięcznie 1 x w tygodniu
TERMINY: środa 17.00 – 17.45

Zapraszamy chętne dzieci, są jeszcze wolne miejsca!

Zapisy telefonicznie lub mailowo tel. 22/834 65 47, mail: sekretariat@bok-bielany.eu

Wpłaty można dokonać przelewem

  • na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.