Grupa Show Dance (młodzież 12+, średniozaawansowany)

Ta dziedzina tańca łączy w sobie różne style taneczne, m.in taniec nowoczesny, jazz, modern, latino. Oprócz
techniki bardzo ważny jest wyraz artystyczny i umiejętność opowiedzenia ruchem historii,
przekazania emocji, tak aby zaskoczyć widza. Zajęcia kształtują pamięć ruchową, koordynację,
gdyż choreografie są bardzo ekspresyjne oraz umiejętność artystycznego wyrażania
siebie. Dzięki swojej różnorodności zajęcia show dance to nie tylko nauka kroków, ale
przede wszystkim doskonała zabawa.

INSTRUKTOR: Natalia Zatylna
KOSZT: 40 zł miesięcznie 1 x w tygodniu
TERMINY: piątek 15.00 – 17.30

Zapisy od 27 sierpnia (sekretariat@bok-bielany.eu) lub u Instruktorki Natalii Zatylnej 508-234-347

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00