Szkoła Muz

Projekt edukacyjny dla dzieci

Istotą projektu jest prowadzenie zajęć interaktywnych z trzech dziedzin sztuki: plastyki, teatru i tańca w trakcie 2 godzin pobytu dzieci w Bielańskim Ośrodku Kultury.

Sztuki plastyczne (wizualne)
Zajęcia prowadzone są w Galerii BOK i inspirowane są aktualnymi wystawami.
W zależności od charakteru wystawy: malarstwo, fotografia, rękodzieło. Do zajęć przygotowywane są karty pracy lub zadania plastyczne.  Zadania są formułowane tak aby dziecko zmobilizować do obejrzenia wystawy i zastanowienia nad prezentowaną techniką, tematyką, osobą artysty. Praktyczne zajęcia z rysunku lub fotografowania uzupełniane są krótką prezentacją multimedialną wprowadzającą wybraną tematykę z historii sztuki.
Realizacja zajęć: Renata Szymanowska, Justyna Gębska, Beata Grendzińska

Teatr
Zajęcia  w Sali Teatralnej  prezentujące zaplecze działań teatralnych (dźwięk, światło). Dzieci uczestniczą w zadaniach aktorskich realizowanych na scenie. Poznają teatr w formule zabawy.

Taniec
Zajęcia w Sali Teatralnej z prezentacją materiału filmowego (max.15 min.) opatrzonego  komentarzem lub prezentacją multimedialną. Tematyka zajęć: rodzaje tańca, sztuka baletu, taniec ludowy, tańce narodowe. Jako uzupełnienie zajęcia taneczne o formule integracyjnej – max. 20 min.

Realizacja zajęć: Justyna Gębska

Film
Warsztaty realizowane tylko w okresie listopad – grudzień 2014.
Historia sztuki filmowej, tajniki realizacji filmowej, etiudy.

Realizacja zajęć: Tadeusz Bystram

Koordynacja projektu: Anna Zaremba-Moulachcene
(22) 834-65-47, zaremba.bok@gmail.com

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć wykonanych w trakcie realizacji projektu w roku szkolnym 2012/2013.