Świąteczne życzenia

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i nadzieję.
Nowego Roku przynoszącego pomyślność
i spełniającego wszelkie marzenia.
życzą
Dyrekcja oraz Zespół Bielańskiego Ośrodka Kultury