Studium z natury – rysunek i malarstwo (młodzież 12+, dorośli)

Studium z natury – rysunek i malarstwo (młodzież 12 +, dorośli)

Instruktor: Jacek Barszcz

Terminy: środa, piątek, godz. 15.30 – 20.00

Koszt: 100 zł miesięcznie (zajęcia 1 x w tygodniu), 200 zł miesięcznie (zajęcia 2 x w tygodniu), dodatkowo obowiązuje jednorazowa, roczna opłata za materiały w wys. 200 zł.

Zapisy od 27 sierpnia 2018 r.  – nr tel. 22 834 65 47, e-mail: sekretariat@bok-bielany.eu Zapraszamy!

Program: martwa natura, studium postaci ludzkiej z modela. Przygotowanie do egzaminów w szkołach plastycznych oraz rozwijanie własnych potrzeb kształtowania umiejętności rysunkowych i malarskich. Rysunek ołówkiem, węglem, tuszem; pastele. Malarstwo farbami akrylowymi na papierze i olejnymi na płótnie

Jacek Barszcz odbył studia w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu w latach: 1994 – 2000.  Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Wojciecha Sadleya w 2000 r. Wystawia od 1990 roku.  Artysta ma w swoim dorobku wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych.  Bierze czynny udział w konkursach i przeglądach malarstwa.  Jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, we Francji, w Holandii, w Niemczech, w Szwecji i w Nowej Zelandii.

Uczestnicy zajęć Studium z natury prezentowali swoje prace na wystawach zbiorowych w roku 2013, 2014 i 2015.

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00