„Spotkanie z podróżnikiem” – Andrzejem Kotnowskim – „Dogonowie, tajemniczy lud tradycyjnej Afryki” (25 września)

Serdecznie zapraszamy 25 września o godz.18.00 na imprezę z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem” – Andrzejem Kotnowskim„Dogonowie, tajemniczy lud tradycyjnej Afryki”. Prelekcji i prezentacji multimedialnej towarzyszyć będzie otwarcie niezwykłej wystawy „Maski i broń rytualna jako kulturalne dziedzictwo Afryki Zachodniej” oraz sprzedaż albumów autorstwa Andrzeja Kotnowskiego.

Zapraszamy również na degustację win – Wine Bar & sklep z winami.

„…zetknął się z Afryką wiele lat temu i miał już wyobrażenie o jej unikal nym pięknie. kiedy jednak przeczytał myśl wyrażoną przez Czesława Miłosza:  “Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną,   w ogrodzie świata byśmy zobaczyli” – postanowił uzupełnić te wyobrażenia i objechać nowe rejony kontynentu, który jak żaden inny można uznać za ogród świata – najbliższy zachwycającemu światu Stwórcy. Prawdą jest, że pod naporem zachodniej cywilizacji i monoteistycznych religii, ogród ten nieustannie się zmienia, ale tylko tu człowiek nie uważa się za właściciela świata, lecz za jeden z jego składników, na równi z florą i fauną. Składając się z ciała, duszy i siły wewnętrznej jest on częścią wielkiej rodziny, obejmującej: duchy przodków, mityczne

postacie, zwierzęta, rośliny i siły kosmiczne. Użytkując ziemię, która należy do świata zmarłych, odprawiając rytuały, opowiadając mity, odnawia swój teraźniejszy świat sasa, który jest przedłużeniem zamani . Przodkowie tkwią w zamani, a ich moce oddziałują na sasa, ustanawiając wzorce postępowania. Tu można spotkać jeszcze ostatnich odchodzących, żyjących zgodnie z rytmem natury, bez żądzy posiadania niszczącej radości życia, dumnych z siebie a nie z tego, co posiadają. Ich piękne ozdoby ciała, biżuteria czy maski to często niepowtarzalne dzieła sztuki. Maski te będące dominującą częścią sztuki Czarnego Lądu miały wiązać w sobie niematerialne moce, aby zwiększać rezerwy sił żywotnych człowieka, rodziny, wioski czy plemienia. miały także kontrolować te moce, aby nie uwolniły się one w niepożądanym kierunku. Poszczególne elementy rzeczywistej i duchowej struktury światów afrykańskich odkrywamy dzięki widocznym dla nas obliczom. Niech staną się one początkiem naszej fascynacji, zachętą do podróży i przygody. Niech skłonią nas do zachwytu nad bogactwem kultur, wierzeń i ludów zmieniającej się na oczach Afryki…” (fragment opisu albumu Oblicza Afryki autorstwa Andrzeja Kotnowskiego)