Roztańczone brzdące (dzieci 3-5 lat)

_dsc0947 _dsc0948

Zapraszamy chętne dzieci, są jeszcze wolne miejsca!

Zajęcia taneczne zaplanowane pod kątem rozwoju społecznego, intelektualnego,
ruchowego i emocjonalnego małego dziecka. Nauczanie tańca w tym przedziale wiekowym
to głównie zabawa z muzyką, rytmem, wsparta podstawami tańca nowoczesnego.

INSTRUKTOR: Julia Janeczek
KOSZT: 40 zł miesięcznie 1 x w tygodniu
TERMINY: środa 16.00 – 16.45

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.