Radosne smyki (dzieci 2-3 lata)

Zajęcia dla maluszków to radosne działania poprzez wspólne tańce, śpiewanie, zabawy
paluszkowe oraz wszelkie ćwiczenia sensomotoryczne.
Każde zajęcia to okazja do wspaniałej zabawy dla wszystkich i „zaplecze”
na dobry start w przedszkolu dla naszych pociech.

INSTRUKTOR: Aleksandra Bednarska-Paparo
KOSZT: 70 zł karnet (4 zajęcia), 20 zł zajęcia jednorazowe
TERMINY: wtorek 9.15 – 10.00, czwartek 10.15 – 11.00

Zajęcia już się rozpoczęły, ale są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.