Radosne smyki (dzieci 2-3 lata)

Radosne Smyki – zajęcia dla maluszków to radosne działania poprzez wspólne tańce, skakanie i spiewanie, zabawy paluszkowe oraz wszelkie ćwiczenia sensomotoryczne. Każde zajęcia to okazja do wspaniałej zabawy dla wszystkich i “zaplecze”na dobry start w przedszkolu dla naszych pociech.

Instruktor: Aleksandra Bednarska-Paparo

Koszt: 70 zł karnet (4 zajęcia), pierwsze zajęcia jednorazowe 20 zł

Terminy – wtorek I grupa 9.15-10.00, II grupa 10.15-11.00

Prosimy o zabranie obuwia dla dziecka i osoby dorosłej !

BRAK MIEJSC NA ZAJĘCIA!!!

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.