„Polegaj na mnie jak na Zawiszy” – Prelekcja historyczna (22 listopada)

Zapraszamy na prelekcję historyczną „Polegaj na mnie jak na Zawiszy”. Otwarte spotkanie klubowe Zespołu Animatorów Kultury Rady Programowej Seniorów Bielańskich 22 listopada (sobota), godz. 15.00

Wstęp wolny

Prelegent: Jacek Adamczyk, historyk
Prelekcja historyczna na temat Zawiszy Czarnego z Garbowa i Artura Zawiszy „Czarnego” z Soboty nad Bzurą.

Prelekcja historyczna na temat Zawiszy Czarnego z Garbowa i Artura Zawiszy „Czarnego” z Soboty nad Bzurą.