Projektowanie mody (dzieci, młodzież 11+) NOWOŚĆ!

Instruktor: Kalina Walentowicz
Koszt: 120 zł miesięcznie, 40 zł zajęcia jednorazowe
Termin: poniedziałek 18.00-19.00 (wiek 8-11 lat)

Rysowanie, malowanie, wycinanie, tworzenie modeli z tkanin, tworzenie mini pokazów mody to główny program tych zajęć. Zabawy plastyczne i myślenie przestrzenne stworzą niezrównany obszar do twórczego działania.

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca
w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433
– gotówką w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.