Projektowanie graficzne 3D (dzieci 7+, młodzież 11+) NOWOŚĆ!

Instruktor: Pamela Markowska
Koszt: 150 zł miesięcznie, 45 zł zajęcia jednorazowe
Termin: czwartek 17.00-18.15 (dzieci 7+), 18.30-19.45 (dzieci 11+)

Uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat projektowania 3D, poznają program za pomocą którego będą mogli wykonać swoje indywidualne projekty. Warsztaty w systemie BYOL (Bring Your Own Laptop). Uczestnicy mogą pracować na własnym laptopie.

Zapisy od 27 sierpnia. Zapraszamy! E-mail: sekretariat@bok-bielany.eu

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00