Nasze Słodziaki (dzieci 3-5 lat)

Zajęcia taneczne zaplanowane pod kątem rozwoju społecznego, intelektualnego,
ruchowego i emocjonalnego małego dziecka. Nauczanie tańca w tym przedziale wiekowym,
to świetna zabawa z muzyką poprzez ruch, dostosowaną do wieku Maluszków.

Instruktor: Katarzyna Pilitowska, profesjonalistka, której największą pasją jest taniec jazzowy. Absolwentka IKK, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie: specjalizacja – Taniec Jazzowy. Z wykształcenia Pedagog i Menedżer Kultury. Efektywnie naucza, daje radość z trenowania tańca, jednocześnie stawiając sobie wysokie wymagania jako tancerz, instruktor i choreograf. Z sukcesem zaraża swoją pasją wszystkich uczestników zajęć. Od lat aktywnie pracująca w Kulturze z poczuciem misji nauczyciela i animatora kultury.

Koszt: 50 zł (4 zajęcia, do wykorzystania w okresie 2 miesięcy), 20 zł zajęcia jednorazowe

Terminy: środa 16.00-16.45

Podczas ferii nie będzie zajęć tylko 6 lutego! Zapraszamy Słodziaki ponownie na zajęcia 13 lutego!                           W grupie Słodziaków aktualnie BRAK MIEJSC/ Wprowadzona została lista rezerwowa

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca
w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433
  • gotówką w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.