Koncerty Filharmonii Narodowej ZAWIESZONE!

„Filharmonia w BOK” – projekt dla uczniów bielańskich szkół podstawowych (tylko grupy zorganizowane)

Koncerty muzyki poważnej, jazz, folk w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej opatrzone komentarzami wprowadzającymi w historię muzyki i style muzyczne.

 Słowo o muzyce: Barbara Szczęsna-Remisz

Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 9.30.

Koordynator projektu – Anna Zaremba-Moulahcene