Koncerty Filharmonii Narodowej

„Filharmonia w BOK” – projekt dla uczniów bielańskich szkół podstawowych (tylko grupy zorganizowane)

Koncerty muzyki poważnej, jazz, folk w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej opatrzone komentarzami wprowadzającymi w historię muzyki i style muzyczne.

 Słowo o muzyce: Barbara Szczęsna-Remisz

Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 9.30.

Koordynator projektu – Anna Zaremba-Moulahcene

Repertuar koncertów 2021/2022

22-09-2021 SZCZĘŚLIWE DWUDZIESTOLECIE / DAWNA WARSZAWA TAŃCZY
06-10-2021  BĄDŹ MOIM NATCHNIENIEM / PIOSENKI Z KAPELUSZA
10-11-2021 ŹRÓDŁO WCIĄŻ BIJE / PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
08-12-2021 GEORG FRIEDRICH HÄNDEL – GWIAZDA KTÓRA LŚNIŁA ZA ŻYCIA / POZNAJCIE
PANA HÄNDLA
26-01-2022  ZACZĘŁO SIĘ W HYBRYDACH / NA DOBRY HUMOR – JAZZ
16-02-2022  W TEATRZE MUZYCZNYM: KRÓLOWA ŚNIEGU OPERA NA PODSTAWIE BAŚNI H.
CH. ANDERSENA
09-03-2022 FRANCUSKIE IMPRESJE / PRZYSTANEK: FRANCJA
06-04-2022 GDY MUZYKA STAJE SIĘ LEGENDĄ…
18-05-2022 MUZYKA POLSKA PO CHOPINIE / KIEDY POWSTAWAŁA FILHARMONIA…
15-06-2022 MELODIE ZNAD WOŁGI I DONU / W KRAINIE WYOBRAŹNI

Poniżej przedstawiamy harmonogram koncertów Filharmonii Narodowej: