Koncert Zespołu Tańca Ludowego „Warszawa” (7 grudnia)

W ramach imprezy „Dzień na ludowo” z okazji Roku Oskara Kolberga zapraszamy 7 grudnia (niedziela) 2014 o godz. 17.00  na koncert Zespołu Tańca Ludowego „Warszawa”, działającego przy warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Bezpłatne wejściówki do odbioru od 1 grudnia w sekretariacie BOK w w godz. 9.00-17.00

Zespół prowadzi Małgorzata Włoczkowska (tancerka, solistka, instruktor baletu, choreograf)

Od 1970 r. w działalność zespołu zaangażowało się ok. 1200 osób. Owocem tej pracy jest ponad 1300 koncertów zaprezentowanych w Polsce i w czasie 49 wyjazdów artystycznych do 24 krajów na 4 kontynentach. Zespół Tańca Ludowego „Warszawa” AWF wielokrotnie reprezentował Polskę na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, w swoim dorobku ma liczne wyróżnienia. Liczne grono byłych tancerzy Zespołu wprowadza różnorodne formy taneczne i tematykę folklorystyczną  w swoich miejscach pracy, kultywujących w ten

sposób tradycję narodową i przekazując młodszym pokoleniom bogactwo dziedzictwa kulturowego naszego kraju.