Język hiszpański (młodzież, dorośli)

Nauka języka hiszpańskiego – poziom podstawowy i zaawansowany (młodzież i dorośli)

Instruktor: Krzysztof Stańczuk

Grupa zaawansowana

Termin: poniedziałek, środa 11.10-12.40

Koszt: 100 zł miesięcznie 

W programie poziomu zaawansowanego ćwiczona jest umiejętność swobodnego mówienia i czytania na każdy temat dotyczący życia codziennego.

Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu. Można jeszcze dołączyć do grupy!

Grupa początkująca

Termin: poniedziałek 12.45 – 13.45, czwartek 11.00 – 12.00

Koszt: 100 zł miesięcznie

Jeżeli ktoś chce dołączyć to zapraszamy ale konieczna szybka decyzja. Grupa już pracuje.

W programie poziomu początkującego nauka języka od podstaw: gramatyka, konwersacje, czytanie ze zrozumieniem, pisownia.

Na lektorat można zapisać się telefonicznie lub mailowo tel. 22/834 65 47
mail: sekretariat@bok-bielany.eu

Krzysztof Stańczuk naucza języków od ponad 10 lat na kursach, w szkołach językowych i prywatnie. W latach 80 tych i 90-tych mieszkał w kilku krajach Ameryki Południowej oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie się uczył i pracował. Doświadczenie lektora i podróżnika przenosi na swoich kursantów.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.