Język hiszpański (dorośli)

Instruktor: Krzysztof Stańczuk

Podręcznik: Kazimierz Sabik. Mówimy po hiszpańsku. Kurs dla początkujących.

KOSZT: 100 zł miesięcznie zajęcia 2 x w tygodniu (poziom zaawansowany),
50 zł miesięcznie zajęcia 1 x w tygodniu (poziom podstawowy)
TERMINY:

grupa zaawansowana poniedziałki i środy 11.00 – 12.30
grupa początkująca, środy 12:30-13:30

Pierwsze zajęcia z gr. zaawansowaną odbędą się 2.10 o godz. 11.00

Pierwsze zajęcia gr. podstawowej odbędą się 4.10 o godz. 12.30

Na lektorat można zapisać się telefonicznie lub mailowo tel. 22/834 65 47
mail: sekretariat@bok-bielany.eu

Krzysztof Stańczuk naucza języków od ponad 10 lat na kursach, w szkołach językowych i prywatnie. W latach 80 tych i 90-tych mieszkał w kilku krajach Ameryki Południowej oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie się uczył i pracował. Doświadczenie lektora i podróżnika przenosi na swoich kursantów.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.