Język angielski (dorośli)

Język angielski (dorośli). Zajęcia na trzech poziomach zaawansowania:  początkującym, średniozaawansowanym, zaawansowanym.

Instruktor: Krzysztof Stańczuk

Koszt: 70 zł miesięcznie (zajęcia dwa razy w tygodniu), 50 zł miesięcznie (dla członków Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku)

Terminy:

grupa podstawowa: wtorki 10.00-11.00, piątki 11.10 -12.10

grupa średniozaawansowana: I poziom poniedziałki, piątki 10.00-11.00; II poziom wtorki, czwartki 13.30 – 14.30

grupa zaawansowana: wtorki, czwartki 12.30-13.30

O wolnych miejscach na lektoratach można uzyskać informację pod tel. 22/834 65 47 wew. 107

W programie grupy podstawowej – zapewniamy systematyczne opanowanie języka na poziomie podstawowego porozumiewania się z dokładną nauką zasad gramatyki. Lektor pracuje zarówno z całą grupą jak i z każdą osobą indywidualnie. Każdy uczestnik ma możliwość wypowiadania się. Instruktor dokonuje korekty wymowy.

W programie grupy średniozaawansowanej  – kontynuacja podstaw gramatyki z dużym naciskiem na utrwalanie pamięciowe nauczanego materiału.
W programie grupy zaawansowanej – doskonalona jest swobodna wypowiedź na każdy temat potrzebny w życiu codziennym, wyjazdach turystycznych.

Krzysztof Stańczuk naucza języków od ponad 10 lat na kursach, w szkołach językowych i prywatnie. W latach 80 tych i 90-tych mieszkał w kilku krajach Ameryki Południowej o raz w Wielkiej Brytanii gdzie się uczył i pracował. Doświadczenie lektora i podróżnika przenosi na swoich kursantów.

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00