Dokument w BOK

Bielański Ośrodek Kultury w roku kulturalnym 2017/2018 kontynuuje projekt  „Dokument w BOK”, który skierowany jest do młodzieży z bielańskich szkół podstawowych, liceów i techników.
Istotą projektu jest poszerzenie wiedzy o procesie powstawania filmu dokumentalnego oraz rozbudzenie zainteresowania historią filmu dokumentalnego i polską dokumentalistyką.

W bieżącym sezonie skupiamy się na dokumencie historycznym opowiadającym o dziejach Polski oraz losach Polaków. Autorką proponowanych filmów jest znakomita polska reżyser filmowa i scenarzystka, dziennikarka telewizyjna – Alina Czerniakowska. Po projekcji zapraszamy na rozmowę z reżyserem.

W tym roku do udziału w projekcie zapraszamy młodzież ze szkół średnich. Zainteresowanych nauczycieli i wychowawców prosimy o kontakt z koordynatorami projektu:
1. Małgorzata Łukasiuk – m.lukasiuk@bok-bielany.eu, tel. (22) 834 65 47
2. Anna Zaremba-Moulahcene – a.zaremba@bok-bielany.eu tel. (22) 834 65 47

Udział w projekcie „Dokument w BOK” jest bezpłatny.

Repertuar na rok 2017/2018

27.10 (piątek), g. 12.00 – “My wszyscy z Niego”– czas 40 min. – Niezwykły obraz  Wielkiego Papieża Jana Pawła II, wcześniej kolegi szkolnego, studenta, księdza, biskupa i profesora – we wspomnieniach Jego uczniów, studentów, przyjaciół, dzisiaj ważnych osobistości Kościoła i innych instytucji świeckich.

24.11(piątek), g. 12.00 – “Powrót Paderewskiego” –  czas 40min. – Film oparty na licznych materiałach archiwalnych, mówiących o Ignacym Paderewskim – wielkim patriocie, polityku i muzyku, zawsze służącemu całym sercem sprawie Polski.

15.12(piątek), g. 12.00 – “Humer i inni” – czas 60 min.  Na przykładzie procesu Humera przedstawiona sytuacja w powojennej Polsce, konsekwencje działalności biura centralnego KC PZPR mamy do dzisiaj. Film o tragicznej prawdzie historycznej, której ujawnienie jest warunkiem koniecznym normalnego funkcjonowania współczesnej Polski pod względem politycznym i moralnym.

12.01(piątek), g. 12.00 – “Być dla Polski być dla Polaków” – czas 30 min. Nowe spojrzenie na postać Józefa Piłsudskiego – człowieka, który całe życie i wszystkie swoje umiejętności poświęcił Polsce. Film przedstawia Marszałka walczącego o Polskę i jej miejsce w Europie i na świecie z przeciwnikami jego koncepcji politycznych w kraju i z sąsiednimi państwami.

23.02 (piątek), g. 12.00 – “Musieli zwyciężyć”– czas 45 min. Rok 1920. Polska decyduje o losach Europy. Czy to był “cud nad Wisłą”? Aktualność tamtych wydarzeń dzisiaj.

16.03(piątek), g. 12.00 – “Ojczyzna dwóch narodów”– czas 35 min. Spotkanie z profesor historii i literatury Dorą Kancnelson, żydówką, która dobrze mówi o Polakach i zawdzięcza życie Polakom.

20.04 (piątek), g. 12.00 – “Tak żyć warto było” – czas 35 min. Bohaterką jest  znakomita architekt znana w kraju i za granicą, z patriotycznej rodziny kresowej Jonkajtysów. Jej losy syberyjskie,  powojenne  warszawskie i praca  architekta w wielu krajach świata  są dowodem, że można osiągnąć sukces, być cenionym i być patriotą.

25.05(piątek), g. 12.00 – “Widzę Ciebie Warszawo sprzed laty…” – czas 30 min. Warszawa przedwojenna, jej klimat, europejski charakter, sztuka, kultura i piękno. Warszawa zburzona i ta, która ocalała po Powstaniu             w 1944r., a którą potem zniszczyli, wyburzyli ci, którzy objęli władzę    z nakazu Kremla, w imię burzenia wszystkiego, co burżuazyjne i przedwojenne.

15.06 (piątek), g. 12.00 – “Czy musieli zginąć”– czas 40 min. Powstanie Warszawskie 1944 r. – do dzisiaj nie zakończona jest dyskusja – czy powstanie musiało wybuchnąć, czy słuszna była decyzja dowództwa AK? Jaka była rola Warszawiaków, młodzieży czekającej na chwilę walki za 6 lat okrutnej okupacji.