Warsztaty “Terapia ręki przy muzyce” (luty 2020) 🗓

10:00, sobota, 01.02.2020

Zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na warsztaty “Terapia ręki przy muzyce”.

Termin: 1 lutego 2020 r. (sobota) w godz. 10.00-15.00

Uwaga – brak miejsc na obydwa terminy warsztatów! Zapisy tylko na listy rezerwowe!

Drugi termin: 29 lutego 2020 r. (sobota) w godz. 10.00-15.00

 Koszt: 70 zł

Prowadzenie: Eliza Czachorowska – muzyk, nauczyciel rytmiki, pedagog, była Solistka Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze

„Terapia ręki, jak każda inna terapia może być nudna i mozolna, albo taka jak ta, bardzo, bardzo ciekawa. Zapraszam na Warsztaty terapii ręki przy muzyce.” E. Cz.

W programie warsztatów:

– muzyczne zabawy z ćwiczeniem małej i dużej motoryki

– rysowanie przy muzyce

– zabawy z różnymi gadżetami i niekonwencjonalnymi środkami dydaktycznymi

– taniec rąk w stylu bolywood

– inne zabawy terapeutyczno-muzyczne

Liczba miejsc na zajęciach – 20

Zapisy do:

– 24 stycznia 2020 r. ( dot. warsztatów 1 lutego)

– 21 lutego 2020 r. (dot. warsztatów 29 lutego)

 1. przez “Strefę zajęć”

2. u koordynatora warsztatów pod nr tel. 22 834 65 47 lub e-mailem: a.zaremba@bok-bielany.eu – dotyczy to osób, za które płaci zakład pracy na podstawie faktury przelewowej.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem zajęć i warsztatów doskonalących w BOK.

ZAPISZ SIĘ

Koordynator warsztatów: Anna Zaremba-Moulahcene

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłaty – do 24 stycznia 2020 r. (dot. warsztatów 1 lutego), do 21 lutego 2020 r. (dot. warsztatów 29 lutego)
W tytule wpłaty proszę podać: imię, nazwisko uczestnika oraz tytuł warsztatów – “Terapia ręki przy muzyce”

Wpłaty należy dokonać:

 – przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,                                                       

29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

– gotówką lub kartą w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Po warsztatach wystawiamy zaświadczenia, a w razie potrzeby faktury.

ical Google outlook Warsztaty doskonalące