NOWOŚĆ! Warsztaty teatralne “Teatr dla dużych i małych” (styczeń 2019)

10:00, sobota, 12.01.2019

Zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na warsztaty teatralne „Teatr dla dużych i małych”

Termin: 12 stycznia 2019 r. (sobota) w godz. 10.00-16.00

Koszt: 80 zł

Prowadzenie warsztatów: Agnieszka Drumińska (aktorka, reżyser, choreograf, pedagog)

Wszyscy uczestnicy  warsztatów otrzymują  szczegółowy scenariusz oraz płyty CD z muzyką do układów tanecznych i improwizacji ruchowo-muzycznych.

W programie warsztatów:

1. METODY TEATRALNE W PRZEDSZKOLU I SZKOLE – etiudy pantomimiczne, zabawy ruchowe z elementami gry aktorskiej, zabawy taneczne i rytmiczno-muzyczne oraz gry i zabawy dramatyczne z tekstem – trening wyobraźni

2.REŻYSERIA DZIECIĘCYCH SPEKTAKLI TEATRALNYCH , KROK PO KROKU- prezentacja różnorodnych rozwiązań scenicznych w pracy nad tekstem, formy oraz sposoby realizacji dziecięcych przedstawień teatralnych

3. „TRZEJ KOSMICI”- bajka teatralna; sposoby tworzenia scenografii w warunkach szkolnych na przykładzie  autorskiej bajki o „Trzech Kosmitach”

4. ROLA ŻYWEGO SŁOWA I MAŁYCH FORM TEATRALNYCH W KSZTAŁTOWANIU TWÓRCZEJ POSTAWY UCZNIÓW- prezentacja etiud aktorskich w oparciu o Teatr Improwizacji- „ IMPROV”; układanie dialogów do bajek, tworzenie improwizacji słownych, mimicznych oraz ruchowych

5. GŁOS, MIMIKA, GEST – SZTUKA WYWIERANIA WPŁYWU NA POSTAWY I MOTYWACJE UCZNIÓW – „odkrywanie emocji” w zadaniach aktorskich, gry i zabawy teatralne wyzwalające ekspresję ruchową i pantomimiczną dzieci

Uczestnicy  warsztatów otrzymują  szczegółowy scenariusz oraz płytę CD z utworami wykorzystywanymi w trakcie szkolenia

Liczba miejsc na zajęciach – 20 (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

Proszę o zapoznanie się z regulaminem warsztatów doskonalących w BOK.

Karta zgłoszenia na warsztaty do pobrania:

Karty zgłoszenia prosimy przesłać faxem 22 834 65 47 lub e-mailem: a.zaremba@bok-bielany.eu do 4 stycznia 2019 r.

Koordynator warsztatów: Anna Zaremba-Moulahcene

Wpłaty należy dokonać na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,

29 1240 1037 1111 0010 0499 5433  (imię, nazwisko, tytuł warsztatów: Warsztaty teatralno-muzyczne) do 4 stycznia 2019 r.

Po warsztatach wystawiamy zaświadczenia, a w razie potrzeby faktury.