Eliminacje dzielnicowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Bielański Ośrodek Kultury zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do wzięcia udziału w eliminacjach dzielnicowych 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs prowadzony jest w 4 kategoriach: turniej recytatorski, turniej „wywiedzione ze słowa”, turniej teatrów jednego aktora i turniej poezji śpiewanej. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 kwietnia 2018 r. Prosimy o czytelne wypełnianie kart zgłoszeń. Można je wysłać pocztą (Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, 01-913 Warszawa), faxem (22 834-65-47) lub pocztą elektroniczną na adres: a.zaremba@bok-bielany.eu

Przesłuchania odbędą się  13 kwietnia 2018 r. od godz. 10.00 w Bielańskim Ośrodku Kultury.

Organizacją eliminacji konkursu zajmuje się w naszej placówce Anna Zaremba-Moulahcene (tel. 22 834-65-47, e-mail: a.zaremba@bok-bielany.eu).

Warszawskie eliminacje miejskie 63. OKR odbędą się w Filii Staromiejskiego Domu Kultury (Piwnica na Wójtowskiej, ul. Zakroczymska 11, wejście od Wójtowskiej z bramy) w Warszawie w  sobotę 21 kwietnia 2018 r.

Poniżej dokumenty do pobrania: