Eliminacje dzielnicowe 41. Konkursu Recytatorskiego “Warszawska Syrenka”

syrenka

Bielański Ośrodek Kultury informuje, że w 2018 roku przypada 41. edycja Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, w którym do udziału zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Zwracamy się z prośbą do szkół i innych placówek oświatowych o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych na ich terenie, a następnie przekazanie nam protokołu dotyczącego wyników tego etapu. Jest to warunek dopuszczenia do eliminacji dzielnicowych.

Bielański Ośrodek Kultury przeprowadzi eliminacje dzielnicowe w dniach: 15 i 16 marca 2018 r.

Karty zgłoszeń uczestników (czytelnie wypełnione) oraz protokół eliminacji środowiskowych wraz z oświadczeniem jury prosimy dostarczyć do Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Goldoniego 1, przesłać faxem (22-834-65-47) lub pocztą elektroniczną (a.zaremba@bok-bielany.eu) najpóźniej do 23 lutego 2018 r.     Prosimy o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych i wytypowanie po 3 uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych (pierwsza – klasy 0-III (od 6-ciu lat), druga – klasy IV-VI; trzecia – klasy VII-VIII i gimnazja). Zgłoszenia bez protokołu oraz powyżej 3 osób nie będą brane pod uwagę.

Wszelkie informacje dotyczące bielańskich eliminacji dzielnicowych (harmonogramy prezentacji oraz  wyniki) będą umieszczane na stronie internetowej ośrodka.

Życzymy sukcesów recytatorom i ich opiekunom.

Dodatkowych informacji udziela Anna Zaremba-Moulahcene (22-834-65-47, a.zaremba@bok-bielany.eu).

Regulamin konkursu oraz druki karty uczestnika i oświadczenia jury są do pobrania poniżej:

Regulamin_18

Karta_uczestnika_18

Oświadczenie_18

 

 

Wszelkie informacje dotyczące bielańskich eliminacji dzielnicowych (harmonogramy prezentacji oraz wyniki) będą umieszczane na stronie internetowej ośrodka.

Życzymy sukcesów recytatorom i ich opiekunom.

Dodatkowych informacji udziela Anna Zaremba-Moulahcene (22-834-65-47, zaremba.bok@gmail.com).