Eliminacje dzielnicowe 40. Konkursu Recytatorskiego “Warszawska Syrenka”

syrenkaBielański Ośrodek Kultury informuje, że w 2017 roku przypada 40. edycja Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, w którym do udziału zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Zwracamy się z prośbą do szkół i innych placówek oświatowych o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych na ich terenie, a następnie przekazanie nam protokołu dotyczącego wyników tego etapu. Jest to warunek dopuszczenia do eliminacji dzielnicowych.

Bielański Ośrodek Kultury przeprowadzi eliminacje dzielnicowe w dniach: 30 i 31 marca 2017 r.

Karty zgłoszeń uczestników (czytelnie wypełnione) oraz protokół eliminacji środowiskowych wraz z oświadczeniem jury prosimy dostarczyć do Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Goldoniego 1, przesłać faxem (22-834-65-47) lub pocztą elektroniczną (zaremba.bok@gmail.com) najpóźniej do 10 marca 2017 r.     Prosimy o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych i wytypowanie po 3 uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych (w szkołach podstawowych 2 kategorie: pierwsza – klasy I-III, druga – klasy IV-VI; w gimnazjach kategoria klas I-III). Zgłoszenia bez protokołu oraz powyżej 3 osób nie będą brane pod uwagę.

Proszę o zwrócenie uwagi na zmiany w regulaminie. Recytatorzy w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej oraz kategorii gimnazjum w eliminacjach środowiskowych i dzielnicowych recytują dwa utwory (czas prezentacji to maksymalnie 3 minuty).

Regulamin konkursu oraz druki karty zgłoszenia i oświadczenia jury są do pobrania poniżej:

oswiadczenie

karta-uczestnika

regulamin

Wszelkie informacje dotyczące bielańskich eliminacji dzielnicowych (harmonogramy prezentacji oraz wyniki) będą umieszczane na stronie internetowej ośrodka.

Życzymy sukcesów recytatorom i ich opiekunom.

Dodatkowych informacji udziela Anna Zaremba-Moulahcene (22-834-65-47, zaremba.bok@gmail.com).