Dostępność

Szanowni Państwo!

Bielański Ośrodek Kultury stara się systematycznie poprawiać dostępność dla wszystkich odbiorców naszej oferty. Prosimy o wyrozumiałość, ale te zmiany i dostosowanie Ośrodka oraz naszych działań do wytycznych zawartych w ustawie potrzebują czasu oraz pieniędzy.  Małymi krokami wprowadzamy zmiany na naszej stronie, by była jeszcze lepiej dostępna, pracujemy nad lepszą komunikacją i informacją oraz analizujemy dostępność architektoniczną w celu ulepszania i zastosowania projektowania uniwersalnego –  Beata Grendzińskakoordynator dostępności Bielańskiego Ośrodka Kultury. W razie pytań, propozycji zmian dostępności proszę o kontakt 22/8346547 lub mail: b.grendzinska@bok-bielany.eu

Dostępność Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie

Opis dojścia do Goldoniego oraz wirtualna wędrówka po Ośrodku

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raport z dostępności Bielańskiego Ośrodka Kultury