Capoeira (młodzież 12+, dorośli)

Capoeira– jest jedną z manifestacji kultury brazylijskiej, posiadającą wyjątkowe, charakterystyczne cechy: jest to połączenie gry – tańca – rywalizacji do muzyki granej na tradycyjnych instrumentach perkusyjnych (berimbau, pandeiro, atabaque), rytmicznych klaśnięć dłoni i piosenek. Capoeira będąca wyjątkowym stylem aktywności jako jedyna ma korzenie brazylijskie i jest ściśle związana z innymi brazylijskimi tradycjami tego kręgu kulturowego. To praca nad koordynacją, zawsze wykonywana do muzyki, co znacznie poprawia wyczucie rytmu, jak i pozwala na zetknięcie się z egzotyczną kulturą Brazylii, jej tradycją muzyczną oraz językiem.

Kamil Głuszek (siódmy stopień zaawansowania – monitor). Swoje zainteresowania Capoeira rozpoczął w drugiej połowie lat 90-tych, a w roku 1998 w Katowicach wziął udział w swoich pierwszych warsztatach prowadzonych przez nauczycieli z Brazylii. W roku 2000 był współorganizatorem polskiej filii, brazylijskiej szkoły capoeira – Grupo de Capoeira Beribazu działającej do dzisiaj.
W latach 2003 – 2008 w ramach programu zajęć, na wydziałach: Wychowania Fizycznego oraz Turystyki i Rekreacji, przekazywał wiedzę na temat capoeira studentom Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  W latach 2008 – 2009 współpracował z Wyższą Szkołą Humanistyczno- Ekonomiczną w Łodzi, prowadząc zajęcia na wydziale kulturoznawstwa, specjalność; tancerz-choreograf.

Instruktor: Kamil Głuszek

Ostatnie wolne miejsca. Zapraszamy!

KOSZT:

120 zł odpłatność ryczałtowa – grupa początkująca 2 x w tygodniu
140 zł  odpłatność ryczałtowa – grupa zaawansowana 2 x w tygodniu
TERMINY:
wtorek, czwartek 18.00 – 19.00 (grupa początkująca)
wtorek, czwartek 19.00 – 20.30 (grupa zaawansowana)

ZAPISZ SIĘ

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca
w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK

Wpłaty należy dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433
  • bezpośrednio gotówką lub kartą w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.