Spotkania Bielańskiego Klubu Kombatanta

W Bielańskim Ośrodku Kultury od września 2013 będą odbywały się comiesięczne spotkania środowiskowe Bielańskiego Klubu Kombatanta. Klub zrzeszający organizacje kombatanckie z Bielan i Żoliborza będzie teraz pod opieką naszego Ośrodka. Jestem przekonany, że kombatanci znajdą u nas bardzo dobre warunki do realizacji swoich zadań programowych, a także będą w większym niz dotychczas stopniu korzystać z naszej oferty programowej.

Jarosław Bobin
p.o. Dyrektora Bielańskiego Ośrodka Kultury

Spotkania, które się odbyły:

18.09.2013, godz. 13.00 “Moje wspomnienia i przeżycia z okresu okupacji” – relacja porucznika Lecha Mroczkowskiego
20.11.2013, godz. 13.00  Prelekcja Stefanii Dąbrowskiej i Mieczysława Pierzchały “Historia opłatka,tradycje iz zwyczaje w okresie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia”