Rada Programowa Seniorów Bielańskich.

Od września 2013 r. Bielański Ośrodek Kultury będzie sprawował opiekę nad Radą Programową Seniorów Bielańskich. Ciało to o charakterze społecznym skupiające osoby, które działają na terenie naszej dzielnicy – głównie w klubach spółdzielczych – animują projekty adresowane do środowiska seniorów.
Comiesięczne spotkania będą odbywały się w siedzibie BOK-u przy ul. Goldoniego 1 i służyć będą wymianie informacji według zasady co ? gdzie ? kiedy ? będzie realizowane dla

seniorów na terenie Bielan oraz dyskusji o potrzebach poszczególnych środowisk osób starszych w różnych częściach Bielan. Głównie omawiane będą projekty o charakterze artystyczno-kulturalnym, ale także sportowo-rekreacyjnym i społecznym.

Mam nadzieję, że współpraca z Radą sprawi, iż oferta BOK-u skierowana do seniorów będzie lepiej znana i rozpoznawalna wśród bielańskich seniorów.                

Jarosław Bobin
p.o. Dyrektora Bielańskiego Ośrodka Kultury