Bezstresowy kurs komputerowy (dorośli)

Instruktor: Elżbieta Makulska

Koszt: 80 zł (każdy moduł)

Zapisy prowadzimy telefonicznie pod. nr (22) 834-65-47 oraz bezpośrednio u instruktora 694-564-075

Bezstresowy kurs obsługi komputera dla dorosłych podzielony jest na moduły. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny w godzinach rannych, popołudniowych lub wieczornych. Kursanci otrzymują przewodniki dotyczące omawianych tematów. W sumie 4 spotkania – w jednym modul. Każdy z modułów jest odrębną częścią, ale dla modułów uzupełniających i tematycznych konieczna jest znajomość tematyki wchodzącej w skład modułu podstawowego. Każdy moduł obejmuje zarówno wykład, jak i ćwiczenia.
Małe grupy.
Na spotkania można przychodzić z własnym laptopem.

Elżbieta Makulska jest inżynierem elektronikiem, instruktorką programowania komputerowego kat. I. Kursy komputerowe realizuje wg autorskiego programu ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+.

Program:

1. Moduł początkowy – początki pracy z komputerem

 • Zapoznanie uczestników z budową komputera i zasadą jego działania
 • Praca z klawiaturą, myszką, touchpadem i innymi akcesoriami podłączonymi do komputera
 • Obsługa klawiatury z udziałem edytora tekstów Wordpad
 • Specyfika zapisywania tekstów, zdjęć oraz innych plików do pamięci komputera
 • Zapoznanie uczestników z zasadami wędrowania po Internecie, wysyłania e-maili, oraz rozmów internetowych
 • Przeglądarki i wyszukiwarki internetowe
 • Zasady pobieranie informacji z Internetu i zapisywania ich do pamięci komputera
 • Wędrówki po wybranych stronach internetowych
 • Obsługa poczty mailowej (zakładanie adresów skrzynek pocztowych; trening w zakresie obsługi skrzynek mailowych)
 • Obsługa komunikatora SKYPE (zakładanie konta, trening w zakresie obsługi Skype)
 • Elementy panelu sterowania (ustawianie tapet; ustawianie daty i czasu; ustawianie właściwości myszki)

Kursant po zaliczeniu  modułu początkowego zostanie oswojony z komputerem. Będzie potrafił obsłużyć komputer w zakresie podstawowym. Moduł początkowy jest wstępem do modułów dalszych.

2. Moduł uzupełniający – pozwala utrwalić oraz uzupełnić umiejętności obsługi komputera
Moduł ten ma na celu wypełnienie luk w umiejętności obsługi komputera.
Tematykę tego modułu w zasadzie określają kursanci
Na pierwszym spotkaniu zostanie ustalony program kursu w taki sposób, aby spełnił w miarę możliwości  wszystkie życzenia kursantów.
Na pierwszym spotkaniu kursanci również zapoznają się z aplikacją Eksplorator Windows. Zostanie omówiona specyfika zapisu na dysku komputera (foldery i pliki).
Na ten kurs powinny zapisywać się osoby, posiadające elementarne umiejętności wchodzące w skład modułu początkowego, (czyli znajomość klawiatury, umiejętność obsługi myszki, oraz podstawowe zasady pracy z Internetem).

3. Moduły tematyczne

3.1 Moduł graficzno-muzyczny
Technika pobierania zdjęć z aparatów fotograficznych, oraz komórek i tabletów z systemem android i zapisywanie ich w pamięci komputera w wybranych folderach.
Elementy programu Picasa do obróbki zdjęć
Prezentacje, kolaże
Tworzenie pokazu slajdów z podkładem muzycznym
Tworzenie albumów internetowych oraz przesyłanie zdjęć pocztą mailową
Elementy aplikacji  Movie Maker
Zapisywanie   opracowanych projektów na płyty i pendrive.
Elementy aplikacji Windows Media Player
Zgrywanie muzyki z płyt do pamięci komputera, tworzenie własnych składanek i nagrywanie ich na płyty

3.2 Tablety i smartfony z systemem Android
Spotkanie 1:
System Android – wiadomości ogólne
Omówienie sprzętu
Klawisze sprzętowe i gniazda
Ekrany
Paski stanu i powiadamiania
Aplikacja „Ustawienia”
Współpraca z komputerem, oraz z innymi urządzeniami zewnętrznymi, dodatkowe okablowanie, dodatkowe karty pamięci
Omówienie aplikacji „Notatka”, „Pogoda”, „Moje pliki”
Omówienie klawiatury
Połączenie sprzętu z Wi-Fi
Urządzenie jako telefon. Karty SIM. Modemy 3G, LTE
Połączenia , kontakty, SMS-y, MMS-y
Sklepy Google, pobieranie aplikacji ze sklepu i z przeglądarki internetowej
Spotkanie 2
Internet, przeglądarki, wyszukiwanie informacji
Wędrówki po wybranych portalach internetowych
Poczta mailowa. Wysyłanie, odbieranie, załączniki do poczty mailowej
Aplikacje „Mapy”, „Nawigacja (jak dojechać)”, „Zegar”, „Kalkulator”
Łączenie urządzeń za pośrednictwem Bluetooth.
Spotkanie 3
Urządzenie jako aparat fotograficzny
Magazynowanie zdjęć, zapisywanie zdjęć do pamięci komputera, pendrive (jeśli sprzęt na to pozwoli)
Pobieranie różnych plików (graficznych, muzycznych, wideo, tekstowych) do urządzenia, kasowanie plików. Aplikacja „Moje pliki”
Omówienie Innych wybranych przez kursantów aplikacji.
Wirusy  i programy antywirusowe dla systemu Android
Spotkanie 4
Aplikacja „Radio”. Uruchamianie, nagrywanie audycji
Aplikacja „Skype”
Gry komputerowe (pasjans)
Dyktafon
Utrwalenie wybranych zagadnień

4. Elementy pakietów  systemu Microsoft Office
4.1 Excel
4.1 PowerPoint

Wpłaty można dokonać

 • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
 • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00