Taniec klasyczny (młodzież 12+, dorośli, poziom podstawowy) NOWOŚĆ!

Zajęcia dla osób, które chcą świadomie pracować nad swoim ciałem, prawidłowo
wykonywać podstawowe figury i poznać od podstaw piękno ruchu baletu klasycznego.

INSTRUKTOR: Karolina Rabiega
KOSZT: 60 zł miesięcznie 1 x w tygodniu
TERMINY: poniedziałek 17.00 – 18.00

Zapisy od września 2017

Ważne! Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca oraz o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK
  • bezpośrednio w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00